คลาสโยคะ

  • เช้า 9:30 - 11:00 น.

    พฤ, ศ, ส, อา

    1 ชม. 30 นาที

Krunok

คำแนะนำของครูนก >

IMG_2699.jpg

เป็นคลาสที่เหมาะกับผู้เรียนทุกวัย ครูนกจะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ในห้องเรียนของการเรียนรวม ผู้เรียนใหม่ช่วงต้นจะเรียนรู้การวางท่า รู้รูปร่างของท่าทาง ผู้เรียนที่ฝึกฝนเรียนรู้มาเป็นเวลาต่อเนื่อง ยาวนาน จะลงลึกในการเข้าใจท่า ใส่ใจรายละเอียดของร่างกายได้ลึกขึ้น