รู้จักกับครูนก

ครูนกได้ขึ้นทะเบียนกับทาง Yoga Alliance 

ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนโยคะ

ครูนกสอนอย่างไร

การสอนอาสนะของครูนก จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าร่างกายส่วนไหนจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตำแหน่งของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย ให้พลังงานไหลเวียนได้เหมาะสม แม้จะเป็นการฝึกโยคะที่ใช้กำลัง ใช้งานกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน เพื่อให้การยืดเหยียดปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็จะสอนท่าช่วยเพื่อให้ง่ายต่อผู้ฝึกที่ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้จำกัด ผู้ฝึกจะได้ไม่ต้องฝืน หรือทำเกินกำลัง และให้ผู้ฝึกสนุก มีความสุขกับเวลาโยคะ

รู้จักกับครูนก

ครูนกสอนโยคะโดยให้หลัก และอธิบายการทำอาสนะอย่างมีขั้นตอนชัดเจน (Alignment-based) ใส่ใจในรายละเอียดของร่างกาย  ให้คำแนะนำในท่าช่วย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงท่าโยคะได้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย เพื่อการใช้ร่างกายให้สมดุล เป็นการสร้างความแข็งแรงที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

บ้านกรีนโยคะ เลขที่ 12 ซอยสามัคคี 58/16 

ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

Email. krunok@greenyoga.online

โทร. 089-694-7722

© 2023 by Green Yoga